Mededingingsrecht

Mededingingsrecht

Onze specialisten bieden u een vakkundig en praktisch advies.

Mededingingsrecht gaat over kartelvorming, misbruik van economische machtspositie en concentratietoezicht zowel in Nederland als in Europa. Mededinging kan worden aangeduid als de gedragingen van alle deelnemers aan het marktverkeer, gericht op het verkrijgen van een zo gunstig mogelijke marktpositie. Het doel is om concurrentiebeperkende gedragingen en misbruik van economische machtsposities weg te nemen.

De Praktijk

U bent als onderneming verantwoordelijk voor de naleving van de regels. Als u in overtreding treedt, kunt u bestraft worden met een boete. Daarom is het belangrijk om de mededingingsregels zelf niet te overtreden. Het is in deze dus belangrijk om een juridische partner te hebben die scherp in de gaten houdt of u binnen die grenzen blijft. Daarnaast wilt u natuurlijk geen schade lijden door concurrenten die regels overtreden door het misbruiken van economische machtsposities, of door kartelvorming.

Waar kunnen wij u nog meer mee helpen?

  • Het beoordelen en opstellen van contracten
  • Samenwerkingsovereenkomsten
  • Schadeclaims bij vermeende overtredingen
  • Verweer tegen claims
  • Nationale en Europese regelgeving
  • Begeleiding van aanbestedingsprocedures

Bent u benieuwd geworden naar onze werkwijze?

Bent u benieuwd naar onze werkwijze of wilt u graag meer informatie ontvangen? Neem geheel vrijblijvend contact op met ons kantoor.

Welke Advocaten kunnen u bij dit onderwerp van dienst zijn?